15:40 ngày 29/06/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Bất chấp dịch bệnh, doanh thu toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng 13%

19:40 07/04/2022

(THPL) - Hiện nay, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, đến hết tháng 2/2022, tổng số hợp đồng khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là 402.224 hợp đồng; trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 39,1%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 19,8%; sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 32,8%; sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 6,9%. Số lượng hợp đồng có hiệu lực đến cuối kỳ là 13.182.347 tăng 11%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 21.888 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo tạp chí Việt Nam hội nhập, tính đến hết tháng 2 năm 2022, doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 11.248 tỷ đồng, tăng 15.3% so với cùng kỳ, bồi thường 2.709 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 24.1 % (chưa bao gồm dự phòng bồi thường).

Bất chấp dịch bệnh, doanh thu toàn thị trường bảo hiểm tăng 13%. Ảnh minh họa

Bảo hiểm xe cơ giới doanh thu đạt 3.170 tỷ đồng; doanh thu bảo hiểm BB TNDS chủ xe cơ giới đạt 733 tỷ đồng; doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 2.436 tỷ đồng. Bảo hiểm sức khỏe doanh thu đạt 3.421 tỷ đồng; Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 1.669 tỷ đồng....

Tạp chí TCDN đưa tin, cũng theo Tổng cục Thống kê, những tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm quý I năm 2022 ước tính tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 15%, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 9%.

Trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, khách hàng tiếp tục lựa chọn các sản phẩm phù hợp để bảo vệ tài chính và kế hoạch hoàn vốn trong tương lai; nhu cầu sản phẩm dành cho trẻ em và hưu trí tăng dẫn đến nhiều thay đổi trong chính sách bảo hiểm, góp phần thúc đẩy bảo hiểm nhân thọ phát triển. Trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, các sản phẩm bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm du lịch… ngày càng đa dạng, thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu