11:36 ngày 24/07/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
anti covid 19 - Tìm kiếm
  • Sacombank triển khai sản phẩm bảo hiểm Anti Covid-19
    Sacombank triển khai sản phẩm bảo hiểm Anti Covid-19
    (THPL) - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Sacombank kết hợp với Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) triển khai sản phẩm bảo hiểm Anti Covid–19 dành cho các cá nhân là người Việt Nam và các doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với quyền lợi bảo hiểm lên tới 150 triệu đồng.

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu