19:49 ngày 06/02/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098
DÒNG SỰ KIỆN
VMI JSC - Tìm kiếm
  • Thành lập Công ty Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI JSC
    Thành lập Công ty Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI JSC
    (THPL) - Ngày 6/10/2022, Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (VMI JSC) do ông Phạm Nhật Vượng là cổ đông chính cùng với các cổ đông khác, trong đó có Vinhomes, đã được thành lập. VMI JSC được thành lập với mục tiêu hỗ trợ các nhà đầu tư vốn nhỏ có cơ hội đầu tư bất động sản, quản lý các bất động sản và phát triển thị trường thứ cấp, nhằm tăng thanh khoản và giá trị cho các bất động sản của Vinhomes.

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu