Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lãi ròng 31,9 ngàn tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm

Anh Thư (T.H) | Thứ tư , 10/01/2018, 12:22 GMT+7 |

(THPL) - PVN cho biết, giá trị thực hiện đầu tư năm 2017 đạt 39,2 ngàn tỷ đồng. Bên cạnh đó, trong năm tập đoàn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Mới cập nhật

Theo tạp chí Người đồng hành, thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), kết thúc năm 2017, tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,60 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch năm 32 ngày, vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm; khai thác khí đạt 9,89 tỷ m3, hoàn thành trước kế hoạch năm 10 ngày, vượt 280 triệu m3 so với kế hoạch.

dau-khi
Giàn Công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ. Ảnh: PVN

Trong năm, tập đoàn gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4 triệu tấn dầu quy đổi, có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và đưa 1 công trình dầu khí mới vào khai thác.

Hệ thống các đường ống dẫn khí đã cung cấp 9,58 tỷ m3 khí khô, vượt 3% so với kế hoạch năm; 78,7 nghìn tấn condensate, vượt 41% so với kế hoạch năm và 317 nghìn tấn LPG, vượt 5% so với kế hoạch năm.

Sản xuất điện đạt 20,58 tỷ kWh, hoàn thành trước kế hoạch năm 8 ngày, vượt 481 triệu kWh so với kế hoạch năm; sản xuất đạm đạt 1,65 triệu tấn, hoàn thành trước kế hoạch năm 53 ngày, vượt 128 nghìn tấn so với kế hoạch năm; sản xuất xăng dầu đạt 6,24 triệu tấn.

Tuy nhiên, theo báo Hải quan, hoạt động dịch vụ dầu khí trong năm gặp nhiều khó khăn, giá dầu suy giảm dẫn đến nhiều nhà thầu dầu khí giảm khối lượng công việc và giảm giá dịch vụ, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài phải cạnh tranh gay gắt với các công ty dịch vụ đa quốc gia có tiềm lực mạnh. Kết quả doanh thu dịch vụ dầu khí toàn tập đoàn năm 2017 vượt kế hoạch 2%, chiếm 33,6% tổng doanh thu.

Tổng kết năm 2017, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 498 ngàn tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016. PVN đã nộp ngân sách Nhà nước 97,5 ngàn tỷ đồng, vượt 22,9 ngàn tỷ đồng (vượt 30,8%) so với kế hoạch năm.
...