06:15 ngày 15/07/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 06/11/2019 10:56:37

(THPL) - Ngày 2/11, vừa qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp tổ chức Khai mạc Lễ hội cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình, Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) khu vực phía Bắc năm 2019 với sự tham gia của 24 tỉnh khu vực phía Bắc.

Bình luận