18:36 ngày 23/09/2019 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Các đại biểu thảo luận nhiều nội dung quan trọng

21:53 24/05/2019

(THPL) - Hôm nay 24/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ năm của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, trong đó nhiều dự án Luật với các nội dung nổi bật được ra thảo luận, lấy ý kiến một cách nghiêm túc, trách nhiệm.

Sáng nay, các đại biểu đã nghe báo cáo và cho ý kiến đối với dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), đa số ý kiến đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự thảo Luật, như: phạm vi điều chỉnh của luật; giải thích một số từ ngữ; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế; việc kê khai thuế, tính thuế; ấn định thuế; nộp thuế; trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế; khoanh nợ; xóa tiền thuế nợ; tiền chậm nộp, tiền phạt; tổ chức kinh doanh dịch vụ đại lý thuế, đại lý hải quan; giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Các đại biểu lắng nghe, thảo luận nghiêm túc về các dự án Luật

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã nghe và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, qua thảo luận, đa số đại biểu tán thành với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về những nội dung: khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa; nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng; việc sử dụng một số thuật ngữ trong Luật Tổ chức Chính phủ.

Còn đối với việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về: tính khả thi và điều kiện đảm bảo về nguồn nhân lực, tài chính để đảm bảo thưc hiện Luật; số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Phó Trưởng ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; vấn đề phân quyền, phân cấp và ủy quyền của chính quyền địa phương các cấp; nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân giữa hai kỳ họp; cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân; số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã loại II; thẩm quyền quy định tổ chức chính quyền địa phương ở hải đảo; hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương; việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính không đủ diện tích tự nhiên và quy mô dân số...

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, trong quá trình thảo luận, nhiều ý kiến đại biểu đồng tình với phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, cho rằng dự thảo Luật đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu thể chế hóa Nghị quyết Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác xây dựng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và khắc phục được những bất cập trong thực tiễn thi hành Luật.

Tuy nhiên, để tránh sự chồng chéo khi áp dụng Luật vào cuộc sống, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần rà soát tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo Luật với các luật hiện hành và các dự án luật có liên quan; cần làm rõ các vấn đề liên quan đến tính khả thi và nguồn nhân lực, tài chính để đảm bảo điều kiện thi hành Luật.

Cụ thể: i) Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, các ý kiến của đại biểu tập trung vào một số nội dung như: đối tượng là công chức; chính sách đối với người có tài năng; phân loại, đánh giá cán bộ, công chức; phân loại công chức, ngạch công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức (gồm xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu và hình thức kỷ luật “giáng chức”; thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức).  ii) Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức, các ý kiến của đại biểu tập trung vào một số nội dung như: việc thực hiện chế độ hợp đồng xác định thời hạn đối với viên chức tuyển dụng mới; đánh giá viên chức; xử lý kỷ luật đối với viên chức (gồm xử lý kỷ luật đối với viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu và thời hiệu xử lý kỷ luật viên chức)…

Thứ bảy, ngày 25/5/2019, các cơ quan của Quốc hội làm việc theo chương trình riêng. Thứ hai, ngày 27/5/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe và thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

TÂN LẬP

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu