05:17 ngày 03/07/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYỀN HÌNH 27/10/2019 18:43:46

(THPL) - Theo phản ánh, khu đất này trước đây vào năm 1987 Nhà nước có chủ trương quy hoạch để trồng rừng nên thu hồi của các hộ dân đã khai hoang trước đó để giao cho Xí nghiệp giống cây trồng nguyên liệu giấy Đông Nam Bộ. Đến năm 2003, UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi lại khu đất này giao cho UBND huyện quản lí, nhưng trên thực tế từ vài năm nay khu đất bỗng mọc lên nhiều nhà dân như một khu dân cư.

Bình luận