19:26 ngày 22/04/2019 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Cổ Loa liên kết chuỗi để sản xuất khoai tây theo phương pháp hữu cơ sinh học và minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc
30/10/2018 09:11:00

(THPL) - Nhận thức sâu sắc về sự cần thiết phải thay đổi phương pháp sản xuất hóa học sang sản xuất hữu cơ sinh học, bảo vệ môi trường bền vững. Ủy ban nhân dân xã Cổ Loa đã chủ động liên kết người dân, chính quyền, doanh nghiệp và các nhà khoa học của Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE) để áp dụng “Giải pháp hữu cơ vi sinh” vào sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững vì sức khỏe cộng đồng

Bình luận