03:11 ngày 16/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vụ “mua sắm OTB và Splitter”: VNPT Hà Nội chính thức lên tiếng!

10:25 19/08/2020

(THPL) - Vừa qua, dư luận có quan tâm đến công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 – “Mua sắm OTB và Splitter” thuộc dự án “Mua sắm tập trung phụ kiện quang (OTB, Splitter) năm 2020, 2021 cho VNPT tỉnh/thành phố và VNPT Net khu vực Phía Bắc”. Trước thông tin trên, VNPT Hà Nội đã có thông tin chính thức gửi tới Tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật.

Văn bản phản hồi của VNPT Hà Nội

Theo VNPT Hà Nội, gói thầu số 1 – “Mua sắm OTB và Splitter” do VNPT Hà Nội làm chủ đầu tư. Ban Quản lý các dự án công trình thông tin 1 - VNPT Hà Nội làm bên mời thầu. Gói thầu được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 483/QĐ-VNPT-KHĐT-KTTC ngày 26/04/2016 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành quy định triển khai mua sắm tập trung; Quyết định số 5/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-CN ngày 20/01/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tập trung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua sắm tập trung phụ kiện quang (OTB, Splitter) năm 2020, 2021 cho VNPT tỉnh/thành phố và VNPT Net khu vực Phía Bắc”; Văn bản số 492/VNPT-HNi-ĐT ngày 07/02/2020 của Giám đốc VNPT Hà Nội về việc Triển khai kế hoạch mua sắm tập trung phụ kiện quang (OTB, Splitter) năm 2020, 2021 cho VNPT tỉnh/thành phố và VNPT Net khu vực Phía Bắc.

Cũng theo VNPT, việc thông báo hồ sơ mời thầu, kế hoạch đấu thầu, bán hồ sơ mời thầu, mở thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu được diễn ra công khai, minh bạch và được đăng tải đầy đủ trên Hệ thống Mạng đấu thầu quốc gia. Trong suốt quá trình lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu, chủ đầu tư đều không nhận được phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của bất cứ nhà thầu nào. Theo kết quả chấm thầu, Công ty cổ phần Hacisco thực hiện phần OTB với giá 9.686.490.000 đồng và Công ty cổ phần Thiết bị Bưu Điện thực hiện phần Splitter với giá 80.905.440.000 đồng. Việc ông Hà Phú Thịnh – Phó Giám đốc VNPT Hà Nội ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là ký thay Giám đốc VNPT Hà Nội, và điều này không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

Về cạnh tranh, nhà thầu tham dự thầu là Công ty thành viên thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thuộc trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu tham dự thầu thuộc cùng một tập đoàn kinh tế nhà nước và sản phẩm thuộc gói thầu là đầu vào của Chủ đầu tư, Bên mời thầu, là đầu ra của nhà thầu tham dự thầu, đồng thời là ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và theo văn bản số 186/VNPT-HĐTVĐTPT ngày 17/08/2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cho phép các công ty con của Tập đoàn có đủ điều kiện, năng lực tham gia đấu thầu thực hiện các dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn).

Cuối cùng, VNPT Hà Nội khẳng định, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 1 – “Mua sắm OTB và Splitter” thuộc dự án “Mua sắm tập trung phụ kiện quang (OTB, Splitter) năm 2020, 2021 cho VNPT tỉnh/thành phố và VNPT Net khu vực Phía Bắc” diễn ra đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Thương hiệu và Pháp luật tiếp tục thông tin đến bạn đọc nội dung này!

MAI LINH

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu