05:31 ngày 21/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vi phạm chứng khoán, HTP bị phạt 255 triệu đồng

13:37 14/12/2023

(THPL) - Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát (HNX: HTP) đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) xử phạt vi phạm hành chính 225 triệu đồng.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hành Quyết định số 1174/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (HNX: HTP), địa chỉ tại số 157 Tôn Đức Thắng, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng).

Theo quyết định xử phạt, các vi phạm của công ty bao gồm, phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi vi phạm công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, HTP công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Thư mời, tài liệu họp cổ đông chưa đảm bảo thời hạn 21 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, ĐHĐCĐ bất thường 2021, ĐHĐCĐ thường niên 2022, ĐHĐCĐ thường niên 2023; Không đảm bảo báo cáo tài chính về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Vi phạm chứng khoán, HTP bị phạt 255 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

In sách giáo khoa Hòa Phát cũng bị phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi vi phạm công bố thông tin sai lệch. Theo đó, công ty đã CBTT sai lệch về giao dịch giữa Công ty và người liên quan của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 so với thông tin tại BCTC bán niên 2021 đã soát xét và BCTC năm 2022 đã được kiểm toán.

Cụ thể, công ty có giao dịch với ông Lê Quốc Kỳ Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ theo thuyết minh BCTC bán niên 2021 đã soát xét, có giao dịch với ông Phạm Văn Huy - Tổng Giám đốc căn cứ theo Thuyết minh BCTC năm 2022 đã được kiểm toán nhưng điểm 2 Mục VII Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 về giao dịch giữa Công ty và người liên quan của Công ty có nêu “không có".

Công ty đã CBTT sai lệch đối với thông tin về tài sản bảo đảm cho trái phiếu mã HVDCH2123001 tại BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán so với thông tin tại Bản CBTT về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước năm 2021 của Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer (công ty con của CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát).

Cụ thể: tại mục 21.3 BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty, CTCP Hưng Vượng Developer phát hành 6.000 trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm là: 50% vốn cổ phần CTCP Cổ Kim Mỹ nghệ sở hữu bởi ông Hồ Quang Tâm, 11 quyền sử dụng đất của Dự án Hodota, 3.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát (mã HTP), tuy nhiên theo bản CBTT về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước năm 2021 của CTCP Hưng Vượng Developer, tài sản bảo đảm để phát hành trái phiếu bao gồm: 100% cổ phần CTCP Cổ Kim Mỹ Nghệ, quyền sử dụng đất của 42 thửa đất thuộc dự án sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu và du lịch nghỉ dưỡng tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, quyền sử dụng đất của những thửa đất còn lại thuộc dự án Hodota sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.)

Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát tiếp tục bị phạt 15 triệu đồng đối với hành vi không quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

Đồng thời, công ty buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán, mới đây Công ty cổ phần Hưng Vượng Developer (Tp.HCM) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Minh Anh (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu