09:16 ngày 09/02/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098
DÒNG SỰ KIỆN

TP Hưng Yên: Thực hiện linh hoạt, hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm

14:50 24/11/2022

(THPL) - Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 trước diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực của dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, tỉnh Hưng Yên đã tiến hành “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội.

Tại thành phố Hưng Yên, tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều khởi sắc, một số chỉ tiêu vượt cao so với kế hoạch cả năm, thu ngân sách đạt cao nhất từ trước đến nay.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Hưng Yên có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng trưởng bình quân ước đạt 11,2%; giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản ước đạt 472,3 tỷ đồng; công nghiệp- xây dựng ước đạt 5.139,6 tỷ đồng; thương mại dịch vụ ước đạt 4.743,5 tỷ đồng;

Tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 1.507,2 tỷ đồng, đạt 120,07% so với kế hoạch tỉnh giao. Đến nay toàn thành phố đã có 8 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao và 4 khu dân cư đạt tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường được tăng cường; hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, phát triển; hoạt động thương mại, dịch vụ có chuyển biến rõ rệt. Giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế - dân số, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng. Quân sự, quốc phòng địa phương được bảo đảm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2022 tại TP Hưng Yên có nhiều khởi sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn tồn tại một số hạn chế như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, một số đơn vị chưa hồi phục toàn bộ hoạt động sau dịch. Giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu tăng cao gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, công trình đầu tư công….

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch 6 tháng cuối năm, thành phố Hưng Yên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045;  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Rà soát, thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng, doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và các hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, ưu tiên phát triển các loại hình dịch vụ chất lượng cao; quảng bá phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên…

 Khuyến khích tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế, trong đó tập trung đôn đốc nguồn thu ngoài quốc doanh…Chi ngân sách đảm bảo đúng, đủ, kịp thời và tiết kiệm.

Tập trung hoàn thành khối lượng giải ngân đầu tư công năm 2022, theo dõi chặt tình hình giải ngân của các dự án. Triển khai rà soát hồ sơ để lập Đề án nâng cấp 5 xã: Bảo Khê, Trung Nghĩa, Liên Phương, Quảng Châu, Phương Chiểu lên phường và Đề án nâng cấp thành phố trở thành đô thị loại II.

Văn Nam

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu