22:13 ngày 25/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tiếp tục đẩy nhanh kết luận điều tra hai vụ án tham nhũng lớn ở Thanh Hóa, đưa vào diện theo dõi chỉ đạo

14:41 07/05/2024

(THPL) – Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa có chỉ đạo tiếp tục đẩy nhanh kết luận điều tra vụ án “Hạc Thành Tower”; thống nhất đưa vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sầm Sơn vào diện theo dõi chỉ đạo, theo đề nghị của Công an tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ngày 6/5, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), đã chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo để cho ý kiến vào kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo từ sau phiên họp thứ 6 đến nay; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Dự phiên họp có các ông: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các ông, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Trung ương.

Từ sau Phiên họp thứ 6, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; quan tâm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTNTC ở lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách.

Toàn cảnh phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Thanh Hóa.

Thường trực Ban Chỉ đạo đã đôn đốc UBND tỉnh Thanh Hóa xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện “Chiến lược quốc gia về PCTNTC đến năm 2030" của Chính phủ; tổ chức hội nghị làm việc với 11 đơn vị đầu mối giúp việc của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả tham mưu, giúp việc cho Thành viên Ban Chỉ đạo năm 2023, bàn biện pháp tham mưu, giúp việc theo Chương trình công tác và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo.

Thực hiện kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục tháo gỡ khó khăn và đẩy nhanh kết luận điều tra vụ án “Hạc Thành Tower”; thống nhất đưa vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sầm Sơn vào diện theo dõi chỉ đạo theo đề nghị của Công an tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy; tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án có khó khăn, vướng mắc, kéo dài, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá tài sản ở một số vụ việc, vụ án.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại cuộc họp.

Đến nay, đã giải quyết xong đưa ra khỏi diện chỉ đạo 3 vụ án/5 bị cáo; kết thúc điều tra, truy tố 1 vụ án/4 bị can; xét xử sơ thẩm 1 vụ án/5 bị cáo; ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự 1 vụ việc; còn lại 6 vụ đang tiếp tục được xác minh, điều tra.

Các ý kiến thảo luận tại phiên họp đã đi sâu phân tích, đánh giá về những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo trong tập trung lãnh đạo giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời thống nhất về nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo đề ra trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTN đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao từ sau Phiên họp thứ 6 đến nay. Đồng thời Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đã cơ bản thống nhất với những ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu tại phiên họp.

Ông Trịnh Văn Chiến, Cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa bị cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố tối ngày 29/12/2023.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đỗ Trọng Hưng đề nghị: Các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát chủ trương, quy định của Trung ương và Chương trình công tác năm 2024 về PCTNTC. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Triển khai thực hiện hiệu quả các Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC trong công tác cán bộ; trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Kết luận số 2664-KL/TU, ngày 23/2/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường giáo dục liêm chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030... nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác PCTNTC trên địa bàn toàn tỉnh.

Các thành viên Ban chỉ đạo PCTN tỉnh Thanh Hóa tại cuộc họp.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, các cấp ủy cần chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội và có nhiều dư luận như: Quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý dự án đầu tư công... Khẩn trương hoàn thành kiểm tra, giám sát các chuyên đề theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo và Chương trình kiểm tra chuyên đề về thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra để phát hiện và xử lý tham những, tiêu cực trong nội bộ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám nhà nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vì có liên quan đến dự án Hạc Thành Tower.

Qua đó, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo... Thường xuyên rà soát, bổ sung các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo để nâng cao hiệu quả công tác xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng trong thực hiện Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền về PCTNTC. Chỉ đạo Cơ quan thường trực tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11-Qđi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân...

Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong đấu tranh PCTNTC; trong xây dựng chính sách pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu. Đồng thời quan tâm kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan có chức năng PCTNTC gắn với kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác PCTNTC thật sự gương mẫu, trong sạch, liêm chính, có bản lĩnh, có dũng khí đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu