02:14 ngày 23/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc cổ phần hóa, bán tài sản của Công ty Sông Mã

09:44 28/05/2024

(THPL) – Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu kiểm tra, rà soát làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm trong việc cổ phần hóa, bán tài sản của Công ty Sông Mã.

Theo đó, ngày 24/5/2024, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1289/QĐ-TTTH về việc kiểm tra, rà soát làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm trong việc cổ phần hóa, bán tài sản của Công ty Sông Mã theo Thông báo số 485-TB/UBKTTW ngày 27/6/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và quy định của pháp luật.

Theo Quyết định này thời gian kiểm tra, rà soát là 25 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

 Quyết định rà soát, làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm trong việc cổ phần hóa, bán tài sản của Công ty Sông Mã

Quyết định này đã thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát gồm các ông (bà) có tên sau đây:  Ông Phạm Văn Thắng - Thanh tra viên, Trưởng phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3: Trưởng đoàn; Bà Lê Thị Phương - Thanh tra viên, Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3: Thành viên; Ông Vũ Văn Đức - Thanh tra viên, Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3: Thành viên. Chỉ đạo Đoàn kiểm tra: Ông Phạm Xuân Dũng - Phó Chánh thanh tra tỉnh.

Đoàn kiểm tra, rà soát có nhiệm vụ thực hiện đúng Kế hoạch kiểm tra được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt, theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra.

Công ty Cổ phần Sông Mã.

Trước đó, ngày 23/5/2024, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 1282/TTTH-P3 V/v tổ chức hội nghị công bố Quyết định kiểm tra.

Tại văn bản này cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Văn bản số 223/UBND-THKH ngày 06/5/2024 về việc khẩn trương thực hiện Kết luận số 2718-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tập trung thực hiện Kế hoạch số 151-KH/TU ngày 02/8/2023 của BTV tỉnh Thanh Hoá về thực hiện Thông báo kết luận số 485-TB/UBKTTW ngày 27/6/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó có nội dung: “Kiểm tra, rà soát vi phạm, khuyết điểm liên quan đến cổ phần hoá, bán tài sản tại Công ty Cổ phần Sông Mã”. Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, rà soát vi phạm, khuyết điểm liên quan đến việc cổ phần, bán tài sản tại Công ty Cổ phần Sông Mã.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty CP Sông Mã tiền thân là Công ty TNHH MTV Sông Mã là doanh nghiệp Nhà nước. Năm 2008, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2036 về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty này (đến 2013 cổ phần hóa). Theo phương án cổ phần hóa, Công ty CP Sông Mã có vốn điều lệ 35 tỷ đồng tương ứng với 3.500.000 CP phát hành với mệnh giá 10.000 đồng. Trong đó, Nhà nước giữ 395.000 CP (11,29% vốn), cổ phần ưu đãi cho người lao động là 42.200 CP (1,29%), cổ phần bán ra bên ngoài là 3.062.800 CP (87,51% vốn).

Tháng 12/2021, Công ty CP Sông Mã tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng. Hiện nay người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Công ty CP Sông Mã là ông Lê Văn Tám.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu