01:53 ngày 24/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
26/04/2017 13:36:00
Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam ( VNA-PHARM), đươc coi là nhà tiên phong trong sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng tại VN. Theo đó sữa bột Physiolac sẽ là sản phẩm đầu tiên VNA-PHARM áp dụng “Quy trình xác thực chống hàng giả” và dán tem Tiêu chuẩn chống giả của Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển.  

Bình luận