22:50 ngày 22/03/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098
DÒNG SỰ KIỆN
18/09/2017 15:57:00
“Quy trình xác thực chống hàng giả” do bà Phạm Thị Lý - Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển làm chủ nhiệm đề tài, đưa ra một giải pháp thiết thực, đóng góp cho việc nâng cao khả năng luân chuyển hàng hóa và dịch vụ, tiết kiệm chi phí, xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trên thị trường hiện nay. 

Bình luận