00:41 ngày 29/11/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị vào chiều nay 19/7

13:15 19/07/2021

(THPL) - Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/7/2021 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 11,5 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 31/7/2021).

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, vào 14h00 ngày 19/7, Quốc hội họp phiên trù bị để thông qua chương trình kỳ họp cũng như hướng dẫn cho các đại biểu mới.

Báo VTV Online đưa tin, tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu. Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Bên cạnh đó, các đại biểu Quốc hội được hướng dẫn sử dụng hệ thống kỹ thuật tại hội trường và một số thiết bị, phần mềm khác… Các Đoàn đại biểu Quốc hội cũng sẽ họp để bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn.

Công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Quốc hội sẽ dành khoảng 3 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức, nhân sự. Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo theo quy định của pháp luật.

Quang cảnh một kỳ họp của Quốc hội. Nguồn: VGP

Báo Chính phủ đưa tin, cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Các vấn đề này đã được Chính phủ nêu trong các báo cáo liên quan.

Trong báo cáo số 182/BC-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2021 khẳng định: Nhiệm vụ thực hiện "mục tiêu kép" được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao. Các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân; cố gắng cao nhất bảo đảm các hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng...

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong những tháng cuối năm 2021 được đề câp là: Tiếp tục chuyển nhanh tư duy, nhận thức, phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình để đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, hiệu quả. Kiên định thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển KT-XH. Tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật tài chính-ngân sách nhà nước, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương nắm bắt tình hình để điều chỉnh giải pháp thu hút FDI phù hợp. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác...

Trước đó trao đổi với báo chí, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh: "Kỳ họp này diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt, nhất là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, thực hiện Điều 83 của Hiến pháp, Quốc hội phải tổ chức kỳ họp thứ nhất chậm nhất 60 ngày sau bầu cử".

Theo ông Bùi Văn Cường, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV thực hiện 5 nội dung rất quan trọng như sau:

Thứ nhất, công tác tổ chức, nhân sự cấp cao của các cơ quan Nhà nước là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu tiên trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ dành khoảng 3 ngày làm việc để kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, Quốc hội nghe Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Thứ ba, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021, đặc biệt là xem xét, quyết định: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Thứ tư, Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 2 chương trình: Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thứ năm, Quốc hội xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề.

Minh Đức (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu