04:53 ngày 22/09/2023 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 097.397.8869

DÒNG SỰ KIỆN
02/08/2017 18:17:00
"Em chỉ dám đi học nghề vì nhà không có tiền". Đây chỉ là ước mơ nhỏ nhoi nhưng chứa đựng bao hoài bão của 1 đứa trẻ - người con trai lớn của Chị Bẩy, một trong hai người phụ nữ bị đánh hội đồng đến mức thương tích nặng nề vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em tại Sóc Sơn vừa qua. Hoàn cảnh đáng thương là vậy nhưng khó khăn lại đang càng chồng chất với gia đình người phụ nữ này, khi mà chị được coi là lao động chính trong nhà.

Bình luận