21:49 ngày 20/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 22/05/2021 14:54:19

THPL – Có thể nói, hơn 131 năm qua, cuộc đời, sự nghiệp, và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cảm hứng cao đẹp của các văn nghệ sĩ. Và đặc biệt, nguồn cảm hứng ấy ngày càng có sức ảnh hưởng lớn hơn đối với các nghệ sĩ trẻ như Sao Mai Huyền Trang, ca sĩ Lê Thanh Phong, hay ca sĩ Tạ Quang Thắng

Bình luận