22:29 ngày 28/02/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Ngân hàng BIDV chốt ngày chia cổ tức bằng tiền mặt

17:37 20/12/2020

(THPL) - Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Theo đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BID) thông qua ngày 4/1/2021 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán vào 3/2/2021. Ngân hàng sẽ dùng 3.218 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức này. 

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng trích gần 3.000 tỷ đồng cho việc trích lập các quỹ như dự trữ bổ sung vốn điều lệ, dự phòng tài chính, khen thưởng phúc lợi.

 Ảnh minh họa

Sau khi chia cổ tức và trích các quỹ, lợi nhuận còn lại là hơn 2.073 tỷ đồng, BIDV sẽ sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi trước thuế 7.061 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, tương đương 56% kế hoạch năm. 

Tới 30/9, tổng tài sản đạt 1,47 triệu tỷ đồng, giảm 1,5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng trong 9 tháng của BIDV tăng 2,54% đạt 1,14 triệu tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 2,77% đạt 1,14 triệu tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 16.305 tỷ đồng, bên cạnh thặng dư vốn cổ phần 14.292 tỷ đồng và quỹ tổ chức tín dụng 7.044 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2020 – 2021, BIDV dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ hơn 251 triệu cổ phiếu bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ. Lượng cổ phiếu này dự kiến tương đương 6,25% số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2019 và có quy mô tối đa 6% vốn điều lệ sau khi phát hành.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu