13:35 ngày 11/08/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý trách nhiệm các cá nhân tại TKV (Bài 1)

15:03 31/07/2020

(THPL) - Hạch toán không đúng quy định các khoản thu về quỹ HTSXDN, không mở tài khoản tiền gửi riêng của quỹ tại Ngân hàng thương mại theo quy định và Báo cáo số liệu cuối năm trước và đầu năm sau liền kề còn chênh lệch lớn tại Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Theo Báo cáo kết quả kiểm toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2017 tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã chỉ ra nhiều sai sót của tập đoàn trong thực hiện quy định liên quan. Cụ thể:

Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Hạch toán không đúng các khoản thu về quỹ HTSXDN: TKV hạch toán doanh thu tài chính không đúng quy định tại Nghị định số 71/2013, Thông tư số 10 của Bộ Tài chính số tiền 74 tỷ đồng; hạch toán vào Qũy khoản thu chuyển nhượng vốn đầu tư của công ty TNHH Than Uông Bí vào 3 công ty cổ phần không đúng quy định tại Nghị định 71 số tiền hơn 28 tỷ đồng; hạch toán thiếu khoản thu Quỹ chênh lệch giữa vốn chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ của công ty tài chính TKV 69,8 tỷ đồng.

Không mở tài khoản tiền gửi riêng của Quỹ tại Ngân hàng thương mại theo quy định tại Quyết định số 09/2008 và Thông tư số 10 là hơn 55,2 tỷ đồng.

Báo cáo số liệu cuối năm trước và đầu năm sau liền kề còn chênh lệch lớn. Cụ thể TKV báo cáo thiếu khoản chi năm 2014 số tiền hơn 465,8 tỷ đồng, thiếu số thu Quỹ năm 2015, 2016 dẫn đến số liệu cuối năm 2014 không khớp số đầu năm 2015, số cuối năm 2015 không khớp số đầu năm 2016.

Mặc dù Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, đề nghị TKV nộp tiền về Quỹ HTSX và PTDN, tuy nhiên, đến thời điểm kiểm toán việc quyết toán và chuyển số dư về Quỹ vẫn chưa xử lý dứt điểm với số tiền 108 tỷ đồng.

Theo đó, KTNN cũng đề nghị kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Vậy, việc thực hiện theo yêu cầu của KTNN đến nay ra sao?

Được biết, trước đó, TKV cũng bị phát hiện có nhiều sai phạm, sau khi Kiểm toán Nhà nước kiểm toán hoạt động quản lý đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư dự án của Tập đoàn này. Một số doanh nghiệp của TKV có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao, kinh doanh chủ yếu dựa vào vốn vay các tổ chức tín dụng, vốn chiếm dụng, tiềm ẩn rủi ro mất cân đối tài chính như Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin nợ trên vốn chủ sở hữu gấp 9,83 lần.

Có công ty phải giám sát tài chính đặc biệt, đó là Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin, Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin. Hoạt động đầu tư tài chính của một số đơn vị thuộc TKV không hiệu quả, thua lỗ lớn, âm vốn chủ sở hữu, giải thể. Đó là trường hợp Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP 451 tỷ đồng, Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa 137,15 tỷ đồng, Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin 126 tỷ đồng... KTNN cũng liệt kê hoạt động đầu tư ra nước ngoài của TKV không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn, thua lỗ cao. Những hạn chế này, đến nay đã được TKV chấn chỉnh ra sao. Là một DNNN, TKV chịu trách nhiệm như thế nào về các sai phạm này?

Để hiểu rõ hơn về các thông tin trên, Phóng viên đã đặt lịch làm việc với Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam nhưng 1 tháng qua vẫn không nhận được phản hồi nào từ phía đơn vị.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Thanh Tầm - Diệu Huyền

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu