08:58 ngày 04/08/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Khai trương cổng Dịch vụ công quốc gia vào ngày 9/12

15:00 07/12/2019

(THPL) - Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 9/12/2019 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại Hà Nội và kết nối với 5 điểm cầu khác trên cả nước.

Sáng 7/12, tại cuộc họp báo giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ khai trương vào ngày 9/12/2019.

 

Giao diện của Cổng Dịch vụ công quốc gia. (Ảnh chụp màn hình)

Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”. Cổng DVCQG có vai trò quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, đây là hệ thống kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp qua phương thức điện tử.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của Cổng DVCQG, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao VPCP chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương xây dựng Cổng DVCQG với mong muốn tạo dựng một địa chỉ hỗ trợ, cung cấp thông tin thủ tục hành chính và dịch vụ công liên tục, chính xác,hiệu quả, thể hiện tinh thần phục vụ của Chính phủ.

Cổng Dịch vụ công quốc gia được thiết lập tại một địa chỉ duy nhất www.dichvucong.gov.vn, là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục.

Sau 9 tháng tích cực triển khai, việc thiết lập Cổng DVCQG về cơ bản đã hoàn thành. Cổng DVCQG bao gồm 6 cấu phần chính: Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Bộ câu hỏi/trả lời liên quan đến TTHC; nền tảng xác thực, đăng nhập một lần kết nối với các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh; nền tảng thanh toán trực tuyến; hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương; hệ thống hỗ trợ trực tuyến và Tổng đài hỗ trợ.


Cổng Dịch vụ công quốc gia ra đời giúp hạn chế việc đầu tư dàn trải các hệ thống thông tin qua việc cung cấp các nền tảng, dữ liệu dùng chung, gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống phản ánh, kiến nghị; bộ câu hỏi/trả lời; nền tảng xác thực (VNConnect); nền tảng thanh toán (PaymentPlatform).

Ngoài ra, Cổng Dịch vụ công quốc gia giúp các cơ quan nhà nước tăng cường việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công. Mặt khác, Cổng thông tin cũng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước thông qua cơ chế công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường trách nhiệm giải trình và năng lực phản ứng chính sách.

Cổng Dịch vụ công quốc gia có chức năng cho phép giấy tờ, thông tin tổ chức, cá nhân đã cung cấp một lần thành công được tái sử dụng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến lần sau và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được công nhận tính pháp lý trên toàn hệ thống.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đi vào vận hành sẽ thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng hàng năm của Liên Hợp Quốc.

Ông Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, cho biết Cổng Dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động sẽ giảm đáng kể chi phí trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Theo tính toán, tổng chi phí tiết kiệm được của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tháng 12/2019 khoảng 4.222 tỷ đồng/năm; trong đó lợi ích khi thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Lợi ích tăng thêm so với khi thực hiện ở Cổng Dịch vụ công của bộ, địa phương) khoảng 1.736 tỷ đồng/năm.

Các giải pháp chức năng tính năng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được các chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá đảm bảo chất lượng, phù hợp với các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế.

Nam Phong

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu