16:53 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Tĩnh: Triệu tập Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII

13:58 06/12/2022

(THPL) - Thường trực HĐND tỉnh vừa có thông báo về việc triệu tập Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa XVIII để thực hiện nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh Hà Tĩnh dự kiến diễn ra trong 2 ngày, khai mạc lúc 8h ngày 15/12/2022, tại trụ sở UBND tỉnh.

Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022; quyết định dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; xem xét Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2023 - 2025. Phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Đánh giá kết quả thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2022; quyết định tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023.

Văn Phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh: Anh. BTG

Tại kỳ họp, các đại biểu sẽ bàn và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như: Một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; một số chính sách hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường giai đoạn 2023 - 2025; một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; cơ chế huy động, lồng ghép nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025.

Quy định một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao, du lịch Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025; quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 258/2020/NQ-HĐND ngày 8/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố...

HĐND tỉnh cũng xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh về: kết quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; kết quả giám sát chuyên đề về thực trạng, hiệu quả và tính bền vững của các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và cơ chế hỗ trợ xi măng trên địa bàn tỉnh; kết quả giám sát chuyên đề của các ban HĐND tỉnh.

Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về: kết quả công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022; kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2022; công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm năm 2022; công tác bảo vệ môi trường năm 2022; tài chính Nhà nước năm 2021.

Xem xét báo cáo về kết quả thực hiện công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh năm 2022; nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ tham gia giám sát và xây dựng chính quyền năm 2022.

Xem xét báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh.

Xem xét kết quả thực hiện các nội dung chất vấn; ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh.

Kỳ họp cũng tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn; ban hành các nghị quyết thường lệ và thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Trong thời gian HĐND tỉnh họp, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà có ý kiến, kiến nghị đề nghị liên hệ qua số điện thoại: 02393.853.032 hoặc gửi thư điện tử qua địa chỉ: thuky.hdndht@hatinh.gov.vn 

Phan Châu – Thanh Huyền

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu