10:50 ngày 08/05/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286
DÒNG SỰ KIỆN

Dự án công viên nghĩa trang Thiên Đường ở Tuyên Quang: Chỉ áp dụng hình thức Cát táng

12:37 15/04/2021

(THPL) – Đó là khẳng định của đại diện UBND huyện Yên Sơn trước những kiến nghị của người dân xã Lang Quán về dự án công viên nghĩa trang Thiên Đường.

Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường là dự án bảo đảm mô hình cảnh quan, bảo tồn sinh thái và có giá trị kiến trúc; thuận tiện cho việc chôn cất, thăm viếng của nhân dân ở tỉnh Tuyên Quang. Việc đưa vào khai thác công viên nghĩa trang được xem là ‘liều thuốc’ kịp thời để giải nhiệt cho thị trường đất nghĩa trang tại tỉnh này.

Việc xác định vị trí xây dựng công viên nghĩa trang Thiên Đường là phụ thuộc vào quy hoạch chung của tỉnh Tuyên Quang. Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường là chủ trương đầu tư được Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhất trí trong Thông báo số 260-TB/TU ngày 9/3/2012 và được UBND tỉnh Tuyên Quang thống nhất theo văn bản số 527/UBND-XD ngày 24/3/2012.

 Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường và đường vào Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn.

Chủ trương nói trên được đại đa số nhân dân đồng thuận. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhân dân chưa đồng thuận với địa điểm đặt nghĩa trang, bởi vì lo ngại về ảnh hưởng môi trường. Những người dân không đồng thuận đã kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền tỉnh Tuyên Quang.

Trước những kiến nghị của một số người dân ở xã Lang Quán, các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã có những buổi đối thoại với nhân dân trong vùng dự án và vùng chịu sự tác động trực tiếp của dự án.

Tại các buổi đối thoại, có nhiều ý kiến của nhân dân đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường. Tuy nhiên, còn có một số ý kiến của công dân đề nghị xem xét việc quy hoạch, đất đai, khoảng cách an toàn về môi trường, các tiêu chí đảm bảo về môi trường.

Qua đó, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư điều chỉnh quy mô, công suất dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường (xã Lang Quán, Yên Sơn). Quyết định nêu: “Xây dựng công viên nghĩa trang Thiên Đường bao gồm: Xây dựng khu cát táng, nhà làm việc, khu dịch vụ, khu tâm linh và các công trình phụ trợ; hệ thống đường giao thông, hệ thống điện, cấp nước, thoát nước và cây xanh”.

Tiếp đó, ngày 19/9/2019, UBND huyện Yên Sơn ban hành Quyết định số 329/QĐ-UBND về việc: “Sửa đổi, bổ sung một số điều chỉnh của Quyết định 275/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Yên Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường tại xã Lang Quán”.

Quyết định nêu rõ, việc bãi bỏ nội dung: “Xây dựng khu hoả táng với công nghệ hiện đại để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến môi trường xung quanh (Chỉ xây dựng khi được cấp phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền theo Luật và đảm bảo đủ điều kiện theo quy định về vệ sinh an toàn môi trường và đảm bảo cự ly, khoảng cách theo quy định)”. 

Như vậy, xây dựng nhà hoả táng và hình thức hung táng tại Dự án công viên nghĩa trang Thiên Đường đã được nhà chức trách tỉnh Tuyên Quang loại bỏ.

Bởi lẽ, trước đó UBND huyện Yên Sơn đã ban hành văn bản số 275/QĐ-UBND về việc “Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Công viên nghĩa trang Thiên Đường và đường vào Công viên nghĩa trang tại xã Lang Quán” chỉ rõ: ‘Loại bỏ hình thức hung táng, áp dụng hình thức mai táng là cát táng nhằm tránh ảnh hưởng đến môi trường”. 

 UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản gửi UBND huyện Yên Sơn yêu cầu cơ quan này chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện dự án với hình thức táng là Cát táng. 

Trả lời PV của Thương hiệu và Pháp luật, đại diện UBND huyện Yên Sơn khẳng định: “Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường chỉ có một hình thức táng duy nhất là Cát táng. Không có hình thức hung táng, chôn một lần và nhà hỏa táng. Các nội dung trên đã được ban hành văn bản, quyết định rất rõ ràng.

Có thể thấy, việc UBND tỉnh Tuyên Quang quyết định điều chỉnh chủ trương, UBND huyện Yên Sơn điều chỉnh quy hoạch, xây dựng Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường là đã thể hiện quan điểm làm việc cẩn trọng, cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân địa phương.

Về việc khoảng cách an toàn về môi trường của Dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đường khi áp dụng hình thức cát táng sẽ ra sao? Trả lời ý kiến này, UBND huyện Yên Sơn cho rằng: “Theo điều 2.13.2 Nghĩa trang và cơ sở hỏa táng và bảng 2.26 Khoảng cách an toàn về môi trường của nghĩa trang Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD thì khoảng cách tối thiểu từ đối tượng cần cách ly là khu huyệt mộ nghĩa trang cát táng đến công trình nhà ở tại đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung là 100m. Theo khảo sát thì chỉ có 03 hộ là Nguyễn Văn Thắng, Bàn Tiến Bộ và Bàn Tiến Đạt nằm trong khoảng cách an toàn 100m về môi trường của nghĩa trang cát táng, theo quy định pháp luật thì các hộ trên sẽ được bồi thường về vật kiến trúc và đất ở, được bố trí tái định cư, chuyển đất ở thành đất sản xuất nông nghiệp để nhân dân tiếp tục canh tác bình thường.

Theo điều 2.13.2 Nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, điều 2.10.1 Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước và bảng 2.21 Khu vực bảo vệ của điểm lấy nước, công trình cấp nước Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2019/BXD thì bán kính bảo vệ quanh nguồn nước ngầm là giếng khoan phải lớn hơn hoặc bằng 25m. Theo khảo sát giếng khoan của xóm 7 cách Dự án khoảng 560m, mặt khác nghĩa trang chỉ có hình thức cát táng nên đảm bảo an toàn nước sạch”.

Để niềm tin của nhân dân xã Lang Quán với doanh nghiệp, nhà chức trách tỉnh này ngày càng vững chắc thì UBND tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Trong quá trình xây dựng Dự án công viên nghĩa trang Thiên Đường, luôn có sự kiểm soát của các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở. 

Đồng thời, có sự giám sát của cộng đồng dân cư nên chủ đầu tư có trách nhiệm lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, xác định ranh giới, mốc giới ngoài thực địa đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường tối thiểu là 100m theo đúng quy định nhà nước”.

Bên cạnh đó, Dự án công viên nghĩa trang Thiên Đường phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 (theo quy hoạch được duyệt có dự án công viên nghĩa trang).

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, chủ đầu tư dự án, thì cơ bản đáp ứng yêu cầu của dự án. Tuy nhiên, dự án hiện vẫn còn những “điểm nghẽn” và nếu không giải quyết triệt để sẽ dẫn tới khó hoàn thành tiến độ.

Với trách nhiệm của mình, các ngành chức năng của tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục tuyên truyền, vận động. Để nhà đầu tư tiến hành các bước triển khai xây dựng dự án theo đúng quy trình, quy định, hợp lý, hài hòa, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân.

(còn nữa)

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 17 Luật Xây dựng 2014 quy định: Hình thức, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng:

 1. Việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng được thực hiện bằng hình thức gửi hồ sơ, tài liệu hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản hoặc góp ý kiến trực tiếp.

2. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng được thực hiện thông qua lấy ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư bằng hình thức phát phiếu điều tra, phỏng vấn. Đại diện cộng đồng dân cư có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được thực hiện bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai hoặc giới thiệu phương án quy hoạch trên phương tiện thông tin đại chúng”.

Nhóm PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu