05:18 ngày 23/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 21/01/2023 21:38:00

THPL – Chuyện làng nghề là format mới của Thương hiệu và Pháp luật nhằm tôn vinh, lan tỏa thương hiệu nghệ nhân làng nghề cổ truyền Việt Nam. Trong số Chuyện làng nghề đầu tiên, chương trình sẽ gặp gỡ và giao lưu cùng Nghệ nhân ưu tú Tô Thanh Sơn – Nghệ nhân gốm nổi tiếng Bát Tràng

Bình luận