04:23 ngày 23/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 22/04/2023 15:36:52

(THPL) - Chiều ngày (19/04), Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật đã tổ chức đại hội đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới 2022 - 2025.

Bình luận