00:45 ngày 20/05/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

18:26 12/01/2019

(THPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Mục đích của việc này là nhằm thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai và minh bạch.

Chính phủ phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Theo đó, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn Nhà nước do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh là các công ty con do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập và có tư cách pháp nhân.

Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ chính là tổ chức hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch, giao dịch chứng khoán, đấu giá chứng khoán, đấu thầu trái phiếu theo quy định của pháp luật; Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của thành viên giao dịch, tổ chức niêm yết và nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Sở cũng sẽ phát triển các sản phẩm mới trong phạm vi thị trường quản lý; Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức...

TÂN LẬP

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu