00:08 ngày 22/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Cả nước xảy ra 1.525 vụ TNGT trong tháng cuối năm

14:13 24/12/2020

(THPL) - Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tháng 12/2020, toàn quốc xảy ra 1.525 vụ tai nạn giao thông, làm chết 652 người và làm bị thương 1.152 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 237 vụ (13,45%), giảm 4 người chết (0,61%), giảm 330 người bị thương (22,27%).

Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 676 vụ, làm bị thương nhẹ 716 người. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra 832 vụ, làm chết 643 người, bị thương 433 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 17 vụ (2,09%), giảm 1 người chết (0,16%), giảm 68 người bị thương (13,57%).

Tuyến đường sắt xảy ra 12 vụ, làm chết 8 người, bị thương 3 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ và số người bị thương không thay đổi, giảm 1 người chết (11,11%).

Tuyến đường thủy xảy ra 3 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương, giảm 2 vụ (40%), giảm 1 người chết (50%) và giảm 1 người bị thương (100%) so với cùng kỳ năm trước. Tuyến hàng hải xảy ra 2 vụ, không có người chết, không có người bị thương.

Cả nước xảy ra 1.525 vụ TNGT trong tháng cuối năm (Nguồn: CSGT)

Như vậy, năm 2020, toàn quốc xảy ra 14.510 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.700 người, bị thương 10.804 người. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 3.111 vụ (giảm 17,66%), số người chết giảm 924 người (giảm 12,12%), số người bị thương giảm 2.820 người (giảm 20,7%). Trong đó, va chạm giao thông xảy ra 6.166 vụ, làm bị thương nhẹ 6.420 người; giảm 2.231 vụ (26,57%), giảm 2.108 người bị thương nhẹ (24,72%) so với cùng kỳ năm 2019.

Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ xảy ra 8.177 vụ, làm chết 6.575 người, bị thương 4.354 người; giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2019; trong đó, giảm 844 vụ (9,36%), giảm 883 người chết (11,84%), giảm 700 người bị thương (13,85%) so với cùng kỳ năm trước.

Tuyến đường sắt xảy ra 91 vụ, làm chết 71 người, bị thương 23 người. Đường thủy xảy ra 62 vụ, làm chết 44 người, làm bị thương 7 người; tăng 13 vụ (26,53%), tăng 18 người chết (69,23%), tăng 3 người bị thương (75%) so với cùng kỳ năm 2019. Tuyến hàng hải xảy ra 14 vụ, làm chết 10 người, không có người bị thương.

Phương Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu