21:43 ngày 12/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 09/05/2021 18:38:02

 THPL – Bản tin sức khỏe cộng đồng (số 1) mang đến những thông tin thời sự y tế mới nhất. Đặc biệt chuyên mục Chuyên gia sẻ chia sẽ là những chuyên đề về sức khỏe với nhiều kiến thức bổ ích, cần thiết cho cuộc sống.

Khách mời chuyên gia: Đại tá Bác sĩ Nguyễn Xuân Trừ, Bác sĩ Hồng Anh - chuyên khoa da liễu

Bình luận