12:38 ngày 26/02/2017 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.721.5685

DÒNG SỰ KIỆN
Tập đoàn TH khởi công dự án nông nghiệp công nghệ cao 3000 tỷ tại Thái Bình Tập đoàn TH khởi công dự án nông nghiệp công nghệ cao 3000 tỷ tại Thái Bình
(THPL) - Công nghệ cao là chìa khóa vàng cho phát triển nông nghiệp Việt Nam. Trong nông nghiệp công nghệ cao, không thể lấy trụ cột là nông dân mà phải bằng chính sách để thu hút những doanh nhân có đủ tâm, trí, lực vào lĩnh vực này. Chính doanh nghiệp mới là trụ cột, tạo hiệu ứng để định hướng cho nông dân đi cùng.
Sự kiện nổi bật