21:55 ngày 13/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ủy ban Chứng khoán không đồng ý cho Vietnam Airlines hoãn nộp báo cáo tài chính

15:45 15/05/2022

(THPL) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không chấp thuận công văn xin gia hạn của Vietnam Airlines công bố báo cáo tài chính quý 1-2022.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện tại đã quá thời hạn nhưng Vietnam Airlines vẫn chưa công bố 3 báo cáo quan trọng, gồm báo cáo tài chính kiểm toán 2021, báo cáo thường niên 2021 và báo cáo tài chính quý 1-2022.

Phản hồi về đề nghị được hoãn công bố báo cáo tài chính quý 1-2022 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã HVN), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết lý do Vietnam Airlines đưa ra là không phù hợp.

Vietnam Airlines cho rằng do nhiều cán bộ, nhân viên kế toán phải cách ly, điều trị COVID-19. Các nhân sự còn lại phải ưu tiên hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 nên chưa thể tập trung lập báo cáo tài chính quý 1 của năm nay. Vietnam Airlines cũng cam kết sẽ công bố đầy đủ báo cáo tài chính quý 1-2022 nhưng lại không nêu thời hạn cụ thể.

Không chấp thuận công văn xin gia hạn của Vietnam Airlines, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết theo quy định hãng bay này phải công bố báo cáo tài chính quý 1 trong vòng 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý, tức hạn chót là ngày 30-4. Ngoài ra, Vietnam Airlines phải khẩn trương công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và báo cáo thường niên năm 2021.

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán năm 2021 phải được công bố chậm nhất vào ngày 31-3-2022.

Còn báo cáo thường niên phải được công bố trong 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức là báo cáo thường niên 2021 phải được công bố chậm nhất vào ngày 10-4-2022.

Hiện tại, Vietnam Airlines vẫn chưa nộp ba loại báo cáo tài chính quan trọng

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã quá thời hạn công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2021, báo cáo thường niên 2021 và báo cáo tài chính quý 1-2022, Vietnam Airlines vẫn chưa nộp ba loại báo cáo này.

Đến ngày 31-3, Vietnam Airlines mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-2021 chưa được kiểm toán. Theo đó, đến thời điểm ngày 31-12 năm ngoái, nợ phải trả của hãng bay này lên tới 62.589 tỉ đồng, tăng hơn 6.100 tỉ đồng so với hồi đầu năm.

Sau khi trừ chi phí, Vietnam Airlines lỗ ròng 1.184 tỉ đồng trong quý 4 khiến lũy kế lỗ cả năm 2021 đến 13.337 tỉ đồng.
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31-12-2021 âm 21.978 tỉ đồng, gần bằng vốn điều lệ 22.144 tỉ đồng.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 14, Thông tư 96/2020 của Bộ Tài chính, tổ chức niêm yết cổ phiếu quy mô lớn phải phải công bố báo cáo tài chính quý trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý, tức là báo cáo quý 1/2022 phải được công bố chậm nhất vào ngày 20/4/2022.

Nếu tổ chức niêm yết cổ phiếu quy mô lớn là công ty mẹ của tổ chức khác như với trường hợp Vietnam Airlines thì phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, tức là phải công bố báo cáo quý 1 chậm nhất vào ngày 30/4.

Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm, tức là báo cáo năm 2021 phải được công bố chậm nhất vào ngày 31/3/2022.

Báo cáo thường niên phải được công bố trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán nhưng không vượt quá 110 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, tức là báo cáo thường niên 2021 phải được công bố chậm nhất vào ngày 10/4/2022.

Minh Khuê (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu