11:59 ngày 23/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Từ 1/7/2024, sẽ có 4 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán

21:17 18/06/2024

(THPL) - Theo Nghị định số 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, từ ngày 1/7/2024 sẽ có 4 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2024/NĐ-CP quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của khách hàng tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật liên quan.

Theo đó, chủ tài khoản thanh toán được sử dụng tài khoản thanh toán của mình để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện các giao dịch thanh toán hợp lệ; có quyền yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ cung cấp thông tin về giao dịch và số dư.

Về nghĩa vụ thực hiện, chủ tài khoản cần cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, tuân thủ các quy định và phải đảm bảo có đủ tiền (số dư) để thực hiện lệnh thanh toán đã lập; trừ trường hợp có thỏa thuận cho vay thấu chi với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Ngược lại, bên tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, kịp thời lệnh thanh toán hợp lệ của chủ tài khoản.

Từ 1/7/2024, sẽ có 4 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán. Ảnh minh hoạ

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có quyền từ chối thực hiện lệnh thanh toán của chủ tài khoản thanh toán khi lệnh thanh toán không hợp lệ hoặc có cơ sở pháp lý để xác định chủ tài khoản vi phạm các hành vi bị cấm theo quy định hoặc khi tài khoản thanh toán không đủ tiền trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp từ chối thực hiện lệnh thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ phải thông báo lý do cho chủ tài khoản.

Cũng theo Nghị định số 52, có 4 trường hợp bị phong tỏa tài khoản thanh toán từ ngày 1/7/2024:

- Theo thỏa thuận trước giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc theo yêu cầu của chủ tài khoản;

- Khi có quyết định hoặc yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Khi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phát hiện có nhầm lẫn, sai sót khi ghi Có nhầm vào tài khoản thanh toán của khách hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu hoàn trả lại tiền của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chuyển tiền do có nhầm lẫn, sai sót so với lệnh thanh toán của bên chuyển tiền sau khi ghi Có vào tài khoản thanh toán của khách hàng. Số tiền bị phong tỏa trên tài khoản thanh toán không được vượt quá số tiền bị nhầm lẫn, sai sót;

- Khi có yêu cầu phong tỏa của một trong các chủ tài khoản thanh toán chung trừ trường hợp có thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau:

Theo thỏa thuận bằng văn bản giữa chủ tài khoản thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Khi có quyết định chấm dứt phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đã xử lý xong sai sót, nhầm lẫn trong thanh toán chuyển tiền.

Khi có yêu cầu chấm dứt phong tỏa của tất cả các chủ tài khoản thanh toán chung hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các chủ tài khoản thanh toán chung.

Ngoài ra, tổ chức cung ứng, chủ tài khoản và cơ quan có thẩm quyền nếu thực hiện hoặc yêu cầu thực hiện phong tỏa tài khoản thanh toán trái pháp luật gây thiệt hại cho chủ tài khoản thì chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Nghị định 52 cũng quy định thêm việc đóng tài khoản thanh toán được thực hiện khi chủ tài khoản có yêu cầu và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ; chủ tài khoản thanh toán bị chết, bị tuyên bố đã chết... Các quy định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024.

Tú Chi (t/h)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu