20:39 ngày 15/08/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Trường ĐH Kinh tế TPHCM ra mắt 3 viện nghiên cứu mới

11:27 17/06/2020

(THPL) - Trường ĐH Kinh tế TP HCM (UEH) mới cho ra mắt 3 viện mới gồm Viện Công nghệ tài chính, Viện Đô thị thông minh và quản lý, Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khoẻ.

Ngày 16/6, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) đã ra mắt 3 viện nghiên cứu. Việc thành lập của 3 viện mới theo Giáo sư Nguyễn Đông Phong - Hiệu trưởng nhà trường nhằm mục đích cung cấp kiến thức và nguồn lực, kết nối người học - nhà nghiên cứu - nhà quản lý để giải quyết những thách thức thời đại 4.0, dựa trên nền tảng của Công nghệ (Technology), tiếp cận quản lý tích hợp, thông minh (Smart) và hướng đến mục tiêu bền vững (Sustainable). Cụ thể:

3 Viện trưởng của 3 Viện nghiên cứu thuộc UEH.

Viện Công nghệ tài chính có vai trò nghiên cứu, đào tạo, triển khai ứng dụng trong lĩnh vực FinTech và cung cấp nguồn nhân lực Fintech chất lượng cao.

Viện trưởng Viện Công nghệ tài chính ký kết MOU tại buổi ra mắt.

Viện Đô thị thông minh và quản lý là đơn vị kết nối các bên liên quan, chung tay nghiên cứu đề xuất các chiến lược thông minh và giải pháp sáng tạo, giải quyết vấn đề đô thị.

Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý ký kết MOU tại buổi ra mắt.

Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe phát triển nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế sức khỏe; nghiên cứu cải thiện các chính sách kinh tế xã hội (đặc biệt nông nghiệp); thu hút các dự án quốc tế để phát triển năng lực nghiên cứu và hợp tác quốc tế; đồng thời tư vấn, chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách nông nghiệp và sức khỏe ký kết MOU tại buổi ra mắt.

Sự ra đời của 3 viện nghiên cứu có vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng, tạo lập môi trường học tập, nghiên cứu và đào tạo, tư vấn chuyên nghiệp về công nghệ tài chính, đánh giá về các tác động của công nghệ lên mọi phương diện của đời sống xã hội và giải quyết các vấn đề phát triển đô thị, an ninh lương thực, hướng tới xây dựng đô thị thông minh và một nền nông nghiệp xanh, bền vững với sức khỏe con người.

Các viện sẽ cùng cả nước đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và đề xuất các mô hình quản lý tiên tiến, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.  Trong thời gian sắp tới, các viện sẽ hoàn chỉnh đội ngũ, cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động để nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, triển khai các chiến lược đã đặt ra.

PGS.TS Nguyễn Đông Phong nói: "Giá trị lớn nhất mà UEH kỳ vọng là thông qua các Viện, Nhà trường sẽ kết nối được nguồn lực với các bên liên quan, cung cấp kiến thức và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội. Đồng thời phát huy vai trò nghiên cứu, tư vấn chính sách kinh tế của UEH, để giải quyết các vấn đề mang tính thời đại và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội".

Trường ĐH Kinh tế TP HCM đã trải qua 45 năm lịch sử hình thành và phát triển, với nhiều nghiên cứu hàn lâm, công bố quốc tế, và hoạt động nghiên cứu, tư vấn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Mai Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu