01:20 ngày 24/09/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước giai đoạn 2020-2024

21:21 13/08/2020

(THPL) - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước giai đoạn 2020-2024 với mức 1.430 đồng/m3. Số tiền thu được sẽ dùng vào đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước...

Ngày 12/8, Sở Xây dựng TP HCM đã gửi UBND TP HCM Tờ trình của Sở Xây dựng về việc ban hành giá dịch vụ thoát nước ở TP HCM giai đoạn 2020-2024 sau khi lấy ý kiến nhiều sở ngành liên quan.

Theo đó, giá dịch vụ thoát nước bình quân năm 2020 trên mỗi m3 là 1.430 đồng (chưa gồm thuế giá trị gia tăng); năm 2021 là 2.033 đồng; năm 2022 là 2.694 đồng; năm 2023 là 3.426 đồng và có mức 4.237 đồng vào năm 2024.

TP.HCM đề xuất thu phí dịch vụ thoát nước giai đoạn 2020-2024 với mức 1.430 đồng mỗi m3. Ảnh minh họa

Việc thu phí sẽ áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) có xả nước thải vào hệ thống thoát nước trên thành phố.

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sẽ căn cứ vào khối lượng nước sạch tiêu thụ hàng tháng của hộ dân và mức giá dịch vụ thoát nước trên để thu phí thoát nước thông qua hóa đơn tiền nước.

Đối với những hộ thoát nước đã đóng tiền dịch vụ thoát nước thì sẽ không phải trả phí bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành đối với nước thải.

Đối với các hộ không sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước Sawaco sẽ tiếp tục đóng phí bảo vệ môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án thu tiền dịch vụ đối với nhóm này.

Theo Vnexpress, nguồn thu từ dịch vụ thoát nước thải được để lại 1% trên tổng số thu thực tế dành chi trả cho dịch vụ đi thu; đóng các loại thuế và nghĩa vụ tài chính (nếu có). Phần còn lại nộp vào ngân sách để đầu tư, duy trì, phát triển hệ thống thoát nước...trên địa bàn.

Trong cuộc họp gần đây, ông Vũ Văn Điệp, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật cho biết, việc thoát nước, chống ngập ở thành phố đạt được một số hiệu quả do có nhiều dự án chống ngập được đầu tư, hoàn thành. Tổng cộng nguồn vốn chống ngập của thành phố giai đoạn 2016-2020 gần 26.000 tỷ đồng.

Quy hoạch thoát nước của TP HCM đến năm 2050 sẽ mở rộng diện tích lên gần 2.100 km2, tăng gấp 3 lần so với quy hoạch cũ với mục tiêu giảm ngập cho thành phố.

Việc mở rộng quy hoạch làm cơ sở thành phố thực hiện các dự án mới, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước; lập quy hoạch chuyên biệt cho hệ thống thoát nước mưa, gồm hệ thống thoát nước chính, cống cấp 1, cấp 2 đảm bảo yêu cầu.

Mai Chi

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu