05:44 ngày 26/01/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Tích hợp 72 thủ tục hành chính hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia

10:14 26/09/2020

(THPL) - Tính đến nay, Tổng cục Hải quan đã tích hợp được 72 thủ tục hành chính (dịch vụ công trực tuyến-DVCTT) lên Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo tiến độ và số lượng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

Báo Hải quan cho hay, trước đó ngày 12/9/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn 7616/VPCP-KSTT về triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp DVCTT trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trong đó đề nghị: các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các dịch vụ công đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cổng dịch vụ công quốc gia (Nguồn: Internet)

Để thực hiện nội dung nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo các cục hải quan địa phương và các đơn vị chức năng khối cơ quan Tổng cục tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc phân công, xử lý, trả kết quả hồ sơ DVCTT kịp thời, đúng hạn.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan địa phương chủ động đẩy mạnh tuyên truyền về việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo tạp chí Tài chính, cho đến nay, ngành Hải quan đã tích hợp 72 dịch vụ công kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, cụ thể: Thủ tục huỷ tờ khai hải quan; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức chuyển cửa khẩu; Thủ tục thành lập địa điểm kiểm tra là chân công trình hoặc kho của công trình, nơi sản xuất; Phân loại máy móc, thiết bị ở dạng nguyên chiếc, tháo rời; Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương (84, 85, và 90) thuộc Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan…

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu