23:53 ngày 08/12/2022 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0916.190.098

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Khắc phục tình trạng công chức, viên chức thôi việc

22:52 28/09/2022

(THPL) – Trước tình trạng nhiều cán bộ, công chức, viên chức đang có xu hướng muốn nghỉ việc, thôi việc, tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản gửi các Sở, ban ngành nghiên cứu hướng khắc phục tình trạng này.

Thực hiện Công văn số 14065/UBND-THKH ngày 22/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; theo đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, nghiên cứu Công văn số 4536/BNV-TCBC ngày 14/9/2022 của Bộ Nội vụ để tham mưu triển khai thực hiện.

Văn bản yêu cầu khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc của tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, các Ban, ngành, địa phương để nghiên cứu triển khai thực hiện một số giải pháp theo yêu cầu của Bộ Nội vụ, tại Công văn số 4536/BNV-TCBC ngày 14/9/2022 về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc. Đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, nghiên cứu triển khai thực hiện đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Duy Duẩn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu