20:21 ngày 14/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quy định mới về tách thửa đất có hiệu lực từ 1/8

16:14 07/07/2024

Người dân muốn tách thửa đất phải đảm bảo rằng đất không có tranh chấp, có lối đi và kết nối giao thông công cộng, cũng như hệ thống cấp và thoát nước hợp lý, theo quy định của Luật Đất đai 2024.

Theo Vnexpress, Luật Đất đai 2024, có hiệu lực từ ngày 1/8, đưa ra các điều kiện mới để người dân có thể tách, hợp thửa đất tại Điều 220.

Thứ nhất, thửa đất phải được cấp một trong các loại giấy chứng nhận như: chứng nhận quyền sử dụng đất; chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thứ hai, thửa đất phải còn trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên hoặc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cơ quan nhà nước. Trường hợp đất có tranh chấp nhưng đã xác định được phạm vi diện tích và ranh giới đang tranh chấp, phần diện tích và ranh giới còn lại không tranh chấp thì được phép tách, hợp thửa.

Thủ tục tách thửa đất có một số thay đổi (Ảnh: Tạp chí KTVN)

Thứ ba, việc tách, hợp thửa phải có lối đi và kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, bảo đảm cấp, thoát nước và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Nếu chủ đất dành một phần diện tích có đất ở trong cùng một thửa làm lối đi, khi tách, hợp thửa đất không cần phải chuyển đổi mục đích sử dụng đối với phần diện tích làm lối đi đó.

Ngoài ra, các thửa đất sau khi tách phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo loại đất đang sử dụng, theo quy định của UBND cấp tỉnh. Nếu thửa đất được tách có diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu thì phải hợp thửa với mảnh đất liền kề.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, diện tích tối thiểu sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn mức tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng. Với thửa đất có đất ở và đất khác, không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần diện tích, trừ khi người sử dụng có nhu cầu tách thửa.

Không được tách thửa trong trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án mà việc phân chia không đảm bảo các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định.

Theo báo Lao Động, Luật Đất đai 2024 cũng đưa ra hai điều kiện hợp thửa đất. Đầu tiên, việc hợp thửa phải có cùng mục đích, thời hạn sử dụng và hình thức trả tiền thuê đất, trừ trường hợp hợp thửa có đất ở và đất khác. Thứ hai, nếu hợp thửa các mảnh đất có mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng và hình thức trả tiền thuê đất khác nhau, phải thực hiện đồng thời thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, và chuyển hình thức trả tiền thuê đất để đảm bảo thống nhất.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào các quy định trên và phong tục, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện và diện tích tối thiểu của việc tách, hợp thửa đất đối với từng loại đất.

So với Luật Đất đai 2013, Luật Đất đai 2024 đã bổ sung thêm nguyên tắc cho trường hợp đất có tranh chấp một phần diện tích, điều kiện hạ tầng kỹ thuật của thửa đất cũng như yêu cầu sau khi tách thửa.

Tiến Minh (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu