07:47 ngày 19/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thanh Hóa: Nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón bị xử phạt

09:14 18/05/2024

(THPL) - Qua kiểm tra, Thanh tra Sở NN-PTNT phát hiện hàng loạt doanh nghiệp phân bón trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vi phạm chất lượng sản phẩm. Tổng số tiền xử phạt hơn 111 triệu đồng. Hiện các đơn vị này đã nộp phạt và khắc phục những sai phạm được chỉ ra theo quy định.

Theo Kết luận Thanh Tra số 40/KL-TTr của Thanh tra Sở Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 18 doanh nghiệp sản xuất phân bón các loại. Sản lượng sản xuất hàng năm 300-400 nghìn tấn, đáp ứng khoảng 40-50% lượng phân bón tiêu thụ trên địa bàn toàn tỉnh. Lượng phân bón còn lại do các doanh nghiệp ngoài tỉnh cung ứng.

Qua kiểm tra, Sở NN-PTNT đã phát hiện hàng loạt doanh nghiệp sản xuất phân bón trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vi phạm về chất lượng sản phẩm, Thanh tra Sở Nông nghiệp đã tiến hành xử phạt, cụ thể:

Công ty cổ phần Thành Nông Thanh Hoá sản xuất lô phân bón Phân bón NPK 99999 12-3-5+TE, mã số phân bón 00347, ngày sản xuất 26/12/2023 có hàm lượng đồng (Cu) thấp hơn so với quy định; số tiền xử phạt 15.000.000 đồng, buộc tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng 4.500 kg phân bón đã sản xuất có vi phạm chất lượng.

Công ty cổ phần phân bón Long Điền Thanh Hoá sản xuất lô phân bón NPK+TE Long Điền 9-3-6+TE, mã số phân bón 02358, ngày sản xuất 26/2/2024 có hàm lượng lượng đồng (Cu) thấp hơn so với quy định và lô phân bón NPK+TE Long Điền 7-7-4+TE mã số phân bón 02360, ngày sản xuất 16/1/2024 có hàm lượng lượng Kali hữu hiệu (K2Ohh) và hàm lượng lượng đồng (Cu) thấp hơn so với quy định; số tiền xử phạt của 2 hành vi vi phạm là 22.500.000 đồng, buộc tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng 11.600 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng.

Hợp tác xã sản xuất thương mại Nông nghiệp sạch Hoằng Đạo sản xuất lô phân bón hữu cơ Hoằng đạo tre xanh, mã số phân bón 23927, ngày sản xuất 28/1/2024 có hàm lượng C/N cao hơn so với quy định; số tiền xử phạt 1.500.000 đồng, buộc tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng 1.500 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng 

Công ty cổ phần phân bón Nhật Long Thanh Hoá sản xuất lô phân bón Nhật Long NPK 10-5-10, mã số phân bón 11034, ngày sản xuất 3/3/2024 có hàm lượng lượng Kali hữu hiệu (K2Ohh) thấp hơn so với quy định số tiền xử phạt 15.000.000 đồng, buộc tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng 5.000 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng. 

Công ty cổ phần phân bón Phúc Thịnh sản xuất lô phân bón hữu cơ Phúc thịnh ORGANIC bị xử phạt 1.500.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Sản xuất và Thương mại Nông nghiệp Xanh sản xuất lô phân bón NPK SL1 Song Long 5-10-3-8SL1, mã số phân bón 15445, ngày sản xuất 26/1/2024 và lô phân bón Con rồng đỏ Kali-nito, mã số phân bón 15442, ngày sản xuất 26/1/2024 có hàm lượng lượng SiO2hh thấp hơn so với quy định; số tiền xử phạt của 2 hành vi vi phạm là: 45.000.000 đồng, buộc tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng 23.000 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng. 

Công ty cổ phần phân bón Phúc Thịnh sản xuất lô phân bón hữu cơ Phúc thịnh ORGANIC 11, mã số phân bón 24166, ngày sản xuất 19/2/2024 có chỉ tiêu pH H2O thấp hơn so với quy định; số tiền xử phạt 1.500.000 đồng, buộc tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng 1.500 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng. 

Công ty phân bón Thần Nông Thanh Hoá sản xuất lô phân bón Lúa vàng NPK 15-5-15, mã số phân bón 00233, ngày sản xuất 2/1/2024 có hàm lượng Đạm tổng số (Nts) và hàm lượng Kali hữu hiệu (K2Ohh) thấp hơn so với quy định, số tiền xử phạt 7.500.000 đồng, buộc tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng 2.000 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng. 

Công ty phân bón Thần Nông Thanh Hoá bị xử phạt số tiền 7.500.000 đồng.

Công ty cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa sản xuất lô phân bón Hàm Rồng L1, mã số phân bón 08573, ngày sản xuất 2/3/2024 có hàm lượng Kali hữu hiệu (K2Ohh) thấp hơn so với quy định, số tiền xử phạt 3.500.000 đồng, buộc tái chế hoặc chuyển mục đích sử dụng 2.000 kg phân bón đã sản xuất vi phạm chất lượng. 

Theo bản kết luận này, có 1 đơn vị có đơn khiếu nại kết quả phân tích mẫu và đề nghị được phân tích lại chỉ tiêu vi phạm. Cụ thể, Công ty cổ phần phân bón Sông Mã đề nghị phân tích lại chỉ tiêu P2O5hh của mẫu phân bón NPK bổ sung vi lượng chelate 16-16-16+TE, mã số phân bón 05814, ngày sản xuất 16/1/2024. 

Tổng số tiền xử phạt 8 đơn vị nêu trên là 111.500.000 đồng. Đến nay các đơn vị đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nộp tiền vào kho bạc theo quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Nông nghiệp. 

Tứ Sơn

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu