00:49 ngày 25/06/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Lấy ý kiến góp ý về Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

16:39 08/05/2021

(THPL) - Một trong những mục tiêu trọng tâm mà Đề án của giai đoạn 2021-2030 cần hướng tới là xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số. Về chỉ tiêu cần thống nhất và đồng bộ nâng cao năng lực ngoại ngữ và xoá mù chữ đối với các đối tượng đặc biệt.

Ngày 7/5, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ và GS.TS Phạm Tất Dong - Trưởng tiểu ban giáo dục thường xuyên (GDTX)và học tập suốt đời chủ trì cuộc họp của tiểu ban GDTX và HTSĐ thuộc Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực. 

Cuộc họp nhằm lấy ý kiến tư vấn, góp ý cho Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và dự thảo 2 bộ tiêu chí huyện học tập, tỉnh, thành phố học tập.

 Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ chủ trì cuộc họp. (ảnh: Bộ GDĐT)

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS Phạm Tất Dong - Trưởng tiểu ban GDTX và HTSĐ cho biết: Việc xây dựng xã hội học tập Việt Nam đã điễn ra từng giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, trong 10 năm tới (2021-2030) rất cần một đề án xây dựng xã hội học tập có tính mở, hướng tới mục tiêu học tập suốt đời thích ứng với đời sống xã hội hiện nay và gắn với chuyển đổi số. Vì vậy, việc lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn, góp ý cho Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và dự thảo 2 bộ tiêu chí huyện học tập, tỉnh, thành phố học tập là rất cần thiết, là cơ sở để Bộ GDĐT hoàn thiện Đề án trình Chính phủ.

Báo cáo Dự thảo Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030, ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên (Bộ GDĐT) cho biết: Từ những cơ hội và thách thức mà bối cảnh thời đại số đã đặt ra đối với xây dựng xã hội học tập, việc xây dựng Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là thực sự cần thiết và cấp bách tại Việt Nam.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 489/QĐ-TTg, Tháng 5/2020, Bộ GDĐT đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổng kết Đề án 89 “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” và đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể có liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tổng kết Đề án 89.

Bộ GDĐT đã ban hành Kế hoạch soạn thảo Đề án; thành lập Ban soạn thảo Đề án; tổ chức nghiên cứu các tài liệu về kinh nghiệm xây dựng xã hội học tập của một số nước trong khu vực và trên thế giới; xây dựng dự thảo Đề án; tổ chức tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành cơ quan trung ương, địa phương và các chuyên gia. Trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, các cơ quan trung ương, địa phương, Bộ GDĐT tổng hợp trình Chính phủ.

Ghi nhận các ý kiến góp ý, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị các đơn vị chức năng sớm hoàn thiện Đề án cùng các bộ tiêu chí, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quan điểm chỉ đạo, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Theo Thứ trưởng, một trong những mục tiêu trọng tâm mà Đề án của giai đoạn 2021-2030 cần hướng tới là xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số. Về chỉ tiêu cần thống nhất và đồng bộ nâng cao năng lực ngoại ngữ và xoá mù chữ đối với các đối tượng đặc biệt. Về giải pháp cần phải đổi mới giáo dục thường xuyên để từng người dân và mỗi cá nhân trong hệ thống chính trị nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong xây dựng và phát triển xã hội học tập.

“Để xây dựng được xã hội học tập, cần có sự vào cuộc đồng bộ, nâng cao nhận thức, cơ hội tiếp cận và nguồn lực học liệu đáp ứng nhu cầu chung cho cộng đồng. Bởi đích đến cuối cùng của xã hội học tập là tạo công bằng, xoá rào cản và mở rộng cơ hội để mọi người dân được tiếp cận giáo dục và học tập suốt đời”, Thứ trưởng nhấn mạnh./.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu