17:01 ngày 23/05/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh, Quảng Đại 24/03/2023 11:17:38

THPL - Mới đây, Thương hiệu và Pháp luật đã nhận được đơn thư phản ánh của bà Phí Thị Thanh Vân về vụ việc UBND Xã Hoàng Hoa Thám, huyện Kim Thi, tỉnh Hải Hưng (nay là Thị Trấn Ân Thi, tỉnh Hưng yên)  “mượn mảnh đất có diện tích 1.080m2” để làm hợp tác xã trong giai đoạn 1929 – 1967 nhưng đến nay vẫn chưa trả lại cho gia đình chủ đất

Bình luận