19:17 ngày 10/08/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Hệ thống ngân hàng giảm phí thanh toán điện tử do dịch Covid-19

21:19 13/03/2020

(THPL) - Để chia sẻ khó khăn với các đối tượng bị thiệt hại do COVID-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đồng ý cho các đơn vị trong hệ thống gồm Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tiếp tục triển khai thực hiện chương trình giảm phí dịch vụ lần 02 trong năm 2020.

Tiếp tục giảm các loại phí trong giao dịch thanh toán điện tử

Theo đó, NAPAS sẽ giảm 50% đối với phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho các giao dịch có giá trị từ 500.000 đồng  đến 2 triệu đồng (giảm từ 1.800 đồng/giao dịch xuống còn 900 đồng/giao dịch; thời gian áp dụng từ ngày 25/3 đến hết năm); CIC thực hiện chiết khấu 50% tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020.

Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) cần có một số điều chỉnh cụ thể: Điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng cho các món thanh toán có giá trị từ trên 500.000 đồng đế 2 triệu đồng cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng mức giảm phí mà NAPAS đã điều chỉnh giảm (900 đồng/giao dịch); khuyến khích các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giảm phí lớn hơn mức giảm phí của NAPAS đã thực hiện. Thời gian thực hiện từ ngày 25/3/2020 đến hết năm.

Tiếp tục triển khai thực hiện điều chỉnh giảm giá sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng đối với khách hàng (nếu TCTD có thu từ khách hàng) tương ứng với mức giảm trừ chiết khấu do CIC thực hiện đối với TCTD;

Lãnh đạo các TCTD xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về việc áp dụng miễn/giảm phí; báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các loại phí giảm, mức phí giảm và thời gian áp dụng giảm phí (thông qua Vụ Thanh toán) trước ngày 25/3/2020 để tổng hợp và theo dõi. Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có văn bản gửi CIC chấp thuận đề xuất chiết khấu 50% tổng số tiền khai thác sử dụng thông tin tín dụng của TCTD từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020 theo đề xuất của CIC.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu CIC thông báo cụ thể chương trình giảm tiền sử dụng sản phẩm thông tin tín dụng tới các TCTD để phối hợp áp dụng các chính sách miễn/giảm phí dịch vụ tương ứng cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng ban hành văn bản gửi NAPAS, chấp thuận đề xuất giảm phí đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị từ trên 500.000 đồng tới 2 triệu đồng, thời gian thực hiện từ ngày 25/3.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu triển khai thực hiện và thông báo cụ thể chương trình miễn giảm, phí tới các đơn vị thành viên để phối hợp triển khai thực hiện, đồng thời có văn bản đề nghị các đơn vị thành viên thực hiện giảm giá cho khách hàng của các đơn vị với mức giảm tối thiểu bằng mức của NAPAS đã giảm trừ cho các đơn vị thành viên.

THANH THƯ

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu