18:55 ngày 07/03/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN

Hà Nội: Khẩn trương hỗ trợ người dân sống gần bãi rác Nam Sơn

15:24 06/11/2020

(THPL) - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng tại cuộc họp xử lý, khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.

Trước đó, ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã có buổi kiểm tra làm việc với đại diện Nhà máy Điện rác Sóc Sơn - Công ty Cổ phần năng lượng Môi trường Thiên Ý - chủ đầu tư và dự án bãi rác Nam Sơn (khu phía Bắc, giai đoạn 2) nhằm nghe các đơn vị, sở, ngành liên quan báo cáo tiến độ, tháo gỡ những khó khăn, để đẩy nhanh tiến độ hai dự án trên.

Sau khi nghe UBND huyện Sóc Sơn báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng kết luận, chỉ đạo hai nhóm việc cụ thể cần xử lý nhanh, dứt điểm.

Cụ thể, liên quan đến công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND TP Hà Nội giao huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân, trong đó có chính sách thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng.

Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư Dự án) chịu trách nhiệm chi trả tiền theo đúng phương án đã được UBND huyện phê duyệt theo quy định và theo thẩm quyền. Ban Quản lý dự án và UBND huyện cũng khẩn trương chi trả tiền đối với các phương án đã có quyết định phê duyệt, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án.

Các trường hợp đã có kết luận rõ của Thanh tra TP về việc cấp giấy chứng (GCN) nhận sai quy định, UBND huyện thu hồi các GCN đã cấp sai, đồng thời phê duyệt phương án bồi thường đất ở theo đúng hạn mức quy định của pháp luật về đất đai.

Khẩn trương hỗ trợ cho người dân gần bãi rác Nam Sơn (ảnh: Internet)

Các trường hợp chưa đủ cơ sở để Thanh tra TP ra kết luận (do UBND huyện Sóc Sơn không cung cấp được hồ sơ cấp GCN trước đây) thì UBND TP giao UBND huyện Sóc Sơn rà soát và xử lý theo hướng: nếu đủ điều kiện được cấp GCN (với diện tích đất ở vượt hạn mức) theo đúng quy định của pháp luật thì thực hiện bồi thường theo đúng diện tích đất ở ghi trên GCN.

Nếu không đủ điều kiện, UBND huyện phê duyệt phương án theo hạn mức đất ở quy định. Trường hợp các hộ vẫn có kiến nghị, đề nghị được bồi thường theo đúng diện tích đất ở ghi trên GCN, UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt phương án theo GCN. Đồng thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý các sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Các trường hợp đã chuyển nhượng hết phần diện tích đất ở trên GCN đã cấp, hiện đang sinh sống trên diện tích đất vườn ao liền kề còn lại: UBND huyện bồi thường, hỗ trợ theo đúng loại đất thu hồi và chính sách đã được UBND TP chấp thuận, đồng thời xét bố trí tái định cư cho các hộ theo quy định.

Đối với những thửa đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản không nằm trong cùng thửa đất ở, cho phép UBND huyện Sóc Sơn ngoài việc bồi thường theo giá đất nông nghiệp, được áp dụng chính sách hỗ trợ khác tối đa không vượt quá mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của UBND TP.

Các trường hợp được giao đất tái định cư theo quy định nhưng có số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất không đủ để nộp tiền sử dụng đất theo phương án tái định cư đã được phê duyệt, TP cho phép UBND huyện Sóc Sơn phê duyệt hỗ trợ bổ sung số tiền chênh lệch còn thiếu để đảm bảo các hộ đủ tiền.

Về chính sách hỗ trợ tạm cư đối với các trường hợp nhận tiền để tự lo tái định cư, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thống nhất ý kiến đề xuất các sở, ngành, đơn vị dự họp, cho phép UBND huyện Sóc Sơn thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư trong thời gian 6 tháng, để các hộ xây dựng nhà ở mới do phải di chuyển chỗ ở.

Về vướng mắc đối với các phương án còn lại trên mặt bằng thi công ô 1.1, 1.2., UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương thực hiện theo Thông báo số 505/TB-VP ngày 28/10/2020, của Văn phòng UBND thành phố.

Về công tác khắc phục các tồn tại hạn chế, đảm bảo công tác vận hành bãi rác Nam Sơn, thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ tại Văn bản số 5148/UBND-ĐT, ngày 27/10/2020. Trong đó, kế hoạch chỉ rõ các nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện ngay, rõ thời gian hoàn thành và những việc có lộ trình trước mắt, lâu dài, đơn vị chủ trì, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp; báo cáo Tổ công tác thành phố, trước ngày 31/10/2020, để chỉ đạo thực hiện.

Mai Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu