13:52 ngày 13/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Dự thảo quy trình xác nhận CMND 9 số của Bộ Công an

16:11 16/02/2024

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Căn cước. Luật này có hiệu lực thi hành từ 1.7 tới đây.

Theo dự thảo thông tư của Bộ Công an, số chứng minh nhân dân (CMND) 9 số được mã hóa, tích hợp trong mã QR code trên thẻ căn cước. Cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu khai thác thì quét mã và truy xuất thông tin.

Theo đề xuất của Bộ Công an, mỗi thẻ căn cước (thay thế cho thẻ căn cước công dân hiện hành) sẽ có một mã QR code. Mã này gồm các thông tin: họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân của chủ hộ, cha, mẹ, vợ, chồng, con; số CMND 9 số (nếu có); số định danh cá nhân đã hủy (nếu có).

Bộ Công an nêu rõ, thông tin số CMND 9 số được mã hóa, tích hợp trong mã QR code trên thẻ căn cước. Vì vậy, cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã và truy xuất thông tin về số CMND 9 số của công dân khi có yêu cầu khai thác, sử dụng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Bộ Công an đề xuất mỗi thẻ căn cước (thay thế cho thẻ căn cước công dân hiện hành) sẽ có một mã QR code

Trường hợp có nhu cầu xác nhận thông tin số CMND 9 số với số định danh cá nhân hoặc số định danh cá nhân đã hủy với số định danh cá nhân đã xác lập lại, công dân có thể yêu cầu trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước nơi mình cư trú hoặc gửi yêu cầu qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc qua ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Trường hợp thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy và được xác lập lại được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan quản lý căn cước nơi công dân cư trú có trách nhiệm cấp xác nhận thông tin về số chứng minh nhân dân 9 số, số định danh cá nhân.

Trường hợp thông tin số CMND 9 số chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan quản lý căn cước nơi công dân cư trú có trách nhiệm tra cứu, xác minh để cấp xác nhận thông tin về số CMND 9 số, số định danh cá nhân.

"Trường hợp từ chối cấp xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do", dự thảo của Bộ Công an quy định.

Yến Oanh (T/H)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu