23:50 ngày 13/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
BAN TRUYEN HÌNH 14/12/2021 13:46:49

(THPL) - Ngày 12/12, chương trình “Nối vòng tay lớn, Đoàn kết và phát triển” do Hội Lan Var Hà Nội tổ chức đã diễn tại Asean Resort, Thạch Thất, Hà Nội. Đây vừa là buổi lễ họp mặt cuối năm, vừa là sân chơi chuyên nghiệp cho những người yêu quý hoa lan.

Bình luận