08:55 ngày 19/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
nguoi nuoi lon - Tìm kiếm
  • Ai đang hưởng lợi trên lưng người nuôi lợn?
    Ai đang hưởng lợi trên lưng người nuôi lợn?
    Thịt lợn hơi đang trong xu hướng chạm đáy kỷ lục về giá, vậy nhưng người tiêu dùng vẫn phải nhắm mắt mua thịt với giá khá cao. Còn những hộ chăn nuôi, vốn đã quay quắt lo vì giá, nay lại tiếp tục chống chọi với sự ép giá đến vô lí. Vậy, ai là người hưởng lợi trên lưng người nuôi lợn?

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu