22:21 ngày 07/08/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
cấp biển số xe - Tìm kiếm
  • Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2020
    Một số chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2020
    (THPL) - Từ tháng 8/2020, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó: CSGT được tuần tra xử phạt trên quốc lộ, thực hiện nâng chuẩn giáo viên theo lộ trình, xe chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông hay gia đình quân nhân dự bị được trợ cấp đến 240.000 đồng/ngày...

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu