12:01 ngày 23/07/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN
20/10/2017 13:38:00
Những suất cơm tình thương mà Quỹ Thương hiệu Việt đã phát cho các bệnh nhân tại Viện huyết học truyền máu trung ương ngày 19/10, sẽ là những ngọn lửa yêu thương tăng thêm sức mạnh giúp cho họ vượt qua mọi khó khăn. Đây sẽ là hoạt động thường kì của Quỹ Thương hiệu Việt tại Viện huyết học truyền máu Trung ương. Mọi chi tiết xin liên hệ: Qũy Thương hiệu Việt. Tầng 5, Cung Tri Thức, TP. Hà Nội. Hotline: 0915.454.523

Bình luận