09:33 ngày 17/01/2021 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Nghệ An. Xã Cao Sơn. Huyện Anh sơn.Xây dựng Đảng .Chặng đường.Đổi mới - Tìm kiếm
  • Nghệ An:  Xã Cao Sơn - Một chặng đường đổi mới!
    Nghệ An: Xã Cao Sơn - Một chặng đường đổi mới!
    (THPL) – Nhiều năm qua, Cao Sơn vẫn là xã miền núi nghèo của huyện Anh Sơn, Cao Sơn tỉnh Nghệ An. Xã Cao Sơn có diện tích 27,43 km², dân số năm 1999 là 4950 người, mật độ dân số đạt 180 người/km². Với tổng diện tích đất tự nhiên trên 3 ngàn héc-ta, chủ yếu đất nông nghiệp và lâm nghiệp; cơ sở hạ tầng giao thông đi lại khó khăn, mùa mưa lũ bị chia cắt, đất sản xuất nông nghiệp chủ yếu là ruộng bậc thang, lầy thụt, độ chua cao nên ảnh hưởng đến năng suất các loại cây trồng...

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu