01:26 ngày 24/11/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Luật Điện lực - Tìm kiếm
  • Xã hội hóa đường truyền tải điện: Tại sao không?
    Xã hội hóa đường truyền tải điện: Tại sao không?
    (THPL) - Từ khi có chính sách xã hội hóa nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề do các công ty, tập đoàn trực thuộc nhà nước quản lý, chúng ta thấy hiệu quả tích cực và phản ứng của cộng đồng xã hội, của doanh nghiệp, đặc biệt là người dân đánh giá cao. Hiệu quả từ chính sách xã hội hóa đã minh chứng được là trúng và chuẩn.

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu