01:23 ngày 23/06/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quỳnh Lưu- Nghệ An: UBND xã Tân Thắng cần xem xét, xử lý, trả lời đơn khiếu kiện kéo dài của công dân

20:20 19/05/2024

THPL - Tòa soạn Thương hiệu và Pháp luật nhận được đơn kêu cứu của ông Nguyễn An Đông, địa chỉ: Thôn 5, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phản ánh việc gia đình ông có diện tích đất tại xóm Bắc Thắng, xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu) đã bị thu hồi mà không tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Ông Nguyễn An Đông đã nhiều lần làm đơn gửi các ban ngành địa phương từ cấp xã, huyện, tỉnh từ năm 2012 đến nay, song vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Theo các tài liệu được ông Nguyễn An Đông gửi kèm, nguồn gốc đất từ ngày 13/3/1995 nhà nước giao khế ước khoán bảo vệ rừng phòng hộ cho ông Nguyễn Chí Sinh và ông Nguyễn Trọng Khương xóm 26/3, xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đến ngày 09/11/1995 ông Nguyễn Chí Sinh và ông Nguyễn Trọng Khương chuyển nhượng lại cho ông Nguyễn Đình Hùng ở xóm 5 Tiến Thành, xã Quỳnh Thắng canh coi, bảo vệ. Năm 2003 ông Nguyễn Đình Hùng chuyển quyền canh coi, bảo quản rừng lại cho ông Nguyễn Văn Đức xóm 12/9 xã Tân Thắng. Ngày 16/8/2003 ông Nguyễn Văn Đức là tổ trưởng tổ rừng chuyển giao một số diện tích tại lô 71, khoảnh 8, thuộc tiểu khu 334 (diện tích này trong khế ước giao khoán của ông Nguyễn Chí Sinh từ 1995); Lô 73 khoảnh 8 tiểu khu 334 (trong khế ước của ông Nguyễn Trọng Khương) cho Ông Nguyễn An Đông và Nguyễn An Thịnh.

Ảnh minh họa

Ngày 12/8/2003, ông Nguyễn An Đông có ký hợp đồng giao thầu với UBND xã Tân Thắng, diện tích 12ha với mục đích Kinh tế trang trại, thời gian 20 năm (12/8/2003 đến 12/8/2023); tiếp tục ngày 01/01/2013, ông Nguyễn An Đông tiếp tục nhận thầu với UBND xã Tân Thắng là 5,4596ha để trồng cây ngắn ngày, thời gian 3 năm 6 tháng.

Ngày 16/5/2003, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBNN về việc chuyển rừng đặc dụng Tây Bắc Quỳnh Lưu (Bắc Nghệ An) sang rừng phòng hộ và rừng sản xuất, chuyển đổi một số diện tích đất Lâm nghiệp sang đất sản xuất Nông nghiệp và sang các mục đích khác, do đó hộ gia đình Ông Nguyễn An Đông đã đề nghị xã Tân Thắng thanh lý hợp đồng đã ký với UBND xã. Ngày 31/12/2003 tất cả các hợp đồng đã ký đều được thanh lý. Ông Nguyễn An Đông đã hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính với UBND xã; Xã yêu cầu ông Đông phải thu hoạch sản phẩm và giao lại đất cho UBND xã Tân Thắng sau 15 ngày, kể từ ngày thanh lý hợp đồng. Đến năm 2017, UBND xã Tân Thắng yêu cầu ông Nguyễn An Đông giao diện tích đất cho xã, ông Đông không chấp nhận vì cho rằng diện tích đó là ông đã nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Đức; UBND xã cho rằng: Ông Đông không có quyền khiếu nại và đề nghị UBND trả lại quyền sử dụng đất cho ông, vì ngày 12/8/2003, ông Đông đã ký hợp đồng với xã để thầu đất. Ngày 16/8/2003, ông Đông mới nhận chuyển nhượng từ ông Đức, nghĩa là thời gian ông Đông nhận chuyển nhượng sau thời gian ký hợp đồng với xã Tân Thắng là 06 ngày (thể hiện trong Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 26/4/2017).

Quyết định giải quyết khiếu nại của UBND xã Tân Thắng gửi ông Nguyễn An Đông

Cũng theo ông Đông, như vậy, trong suốt thời gian thực hiện, các hợp đồng khoán thầu đất sản xuất số 23, 24, 25 giữa ông Nguyễn An Đông và UBND xã Tân Thắng là vi phạm quy định Luật đất đai. Bởi UBND xã không phải là chủ sử dụng diện tích đất nói trên, vì diện tích đất đó đã giao cho các hộ từ năm 1995 vẫn còn hiệu lực. Như vậy UBND xã đã làm trái với quy định theo Điều 21 luật Đất đai số 24-L/CTN ngày 14/71993, Điều 32 luật đất đai 2003: Giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác. Việc quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất đó.

Đề nghị UBND xã Tân Thắng và UBND huyện Quỳnh Lưu, các cấp chính quyền xem xét, xem kiểm tra tính pháp lý quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 và nguồn gốc đất trên diện tích của các hợp đồng thầu đất sản xuất số 23, 24, 25 mà UBND xã Tân Thắng đã ký với ông Nguyễn An Đông; Trường hợp UBND xã Tân Thắng có sai phạm thì căn cứ theo quy định của pháp luật để xử lý, trả lại quyền lợi cho người sử dụng hợp pháp, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện kéo dài và trả lời cho ông Nguyễn An Đông một cách thấu tình đạt lý. 

Minh Anh

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu