10:55 ngày 27/09/2020 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 091.826.2286

DÒNG SỰ KIỆN
Hồ Minh 02/06/2020 20:30:51

[THPL] - Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật hân hạnh phối hợp cùng Báo Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển đồng hành cùng chiến dịch "Tự hào Áo dài Việt Nam" để góp phần bảo vệ, giữ gìn nét văn hóa của Áo dài Việt, tiến tới đề nghị UNESCO công nhận Áo dài Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bình luận